BSU BOOSTER Services

Van implementatie naar organisatorische borging gaat over de periode waarin een organisatie werkt met data en applicaties zoals zij dat graag willen. Het is de periode waar onze Dienstenniveau Overeenkomst betrekking op heeft. En die bestaat niet alleen uit een helpdesk.

 

Organisatorische borging betekent ook dat je jouw data- en applicatiebeleid kunt toetsen en kunt bijsturen vanuit een managementcyclus. Je wilt weten of de toepassingen in BSU BOOSTER blijven werken zoals je dat het liefste wilt. Je wilt kunnen toetsen of je data- en applicatiebeleid zijn vruchten afwerpt, je wilt kunnen bijsturen als eisen en wensen veranderen. Want als mens en organisatie maak je ontwikkelingen door. Dat is heel normaal. Net als de rapportages van BSU waarop je die bijsturing baseert.

 

Met preventief beheer bewaken we voortdurend onze informatiebeveiligingsstandaard. We nemen preventieve maatregelen om aan die standaard te blijven voldoen.

 

Gebruikersvragen, storingen, wijzigingen en crisisbeheer.

Als je vragen hebt, dan kun je contact met ons opnemen voor de antwoorden. Een wijziging voeren we meteen door. Is er een storing? Dan lossen we die direct op. In het geval van een calamiteit volgen we het protocol van crisisbeheer. Alle activiteiten onder BSU BOOSTER Services worden vastgelegd in ons ticketsysteem. Daarmee maken we de resultaten van onze inspanningen op ieder moment inzichtelijk.

 

Onderdelen die onder BSU BOOSTER Services vallen zijn:

 

BSU Ondersteuning:

·       Helpdesk tijdens kantooruren

·       Helpdesk buiten kantooruren (bij Basic & Advanced users)

·       Voor 5 devices per gebruiker (1 device bij Light users)

·       BSU BOOSTER Online Training

·       BSU Tools:

         - Printix, veilig- en overal printen

BSU Beheer:

·       Update management

·       Intune management voor applicaties

·       Rapportages

·       BSU BOOSTER Workspace beheer

BSU Beveiliging:

·       Updates en versiebeheer

·       Controle op compliancy

·       Conditional Access Management

·       Optimalisatie van Security Baselines

Meer weten over
BSU BOOSTER Services?

 

Vraag dan een demo aan of neem contact op

 

Neem contact op