Microsoft 365 Intune

Na de Installatie van Windows 10 door middel van Windows Autopilot wordt het device automatisch aangemaakt in Microsoft Intune.

 

BSU zorgt ervoor dat Microsoft Intune de controle heeft over alle devices in je organisatie. Ze kunnen draaien op verschillende versies van Windows, maar ook op iOS of Android. We bepalen samen met jou aan welke vereisten deze devices moeten voldoen voordat ze toegewezen bedrijfsdata kunnen benaderen. Denk bij die vereisten bijvoorbeeld aan iets simpels als up-to-date software en het afdwingen van encryptie van data. Maar vooral ook het blokkeren van toegang van die data als ze door gehackte apparaten benaderd worden.

 

BSU geeft een duidelijk overzicht van alle aangemelde devices binnen de organisatie en wie deze gebruiken. Elk device wordt dus gemanaged en kan per direct toegang tot de digitale werkomgeving worden ontzegd, waarbij meteen ook alle bedrijfsdata ervan verwijderd kan worden. Ongeacht of het device door de organisatie beschikbaar is gesteld of privé-eigendom is.

 

Microsoft Intune installeert via Mobile App Management (MAM) de juiste apps op alle managed devices. Daarnaast kan er over het gebruik van deze applicaties gerapporteerd worden. Medewerkers beschikken altijd over de juiste up-to-date apps voor hun specifieke werkzaamheden. Verder kunnen er beperkingen opgelegd worden in het gebruik van apps zodat bepaalde data beschermd blijft.

 

De gebruiker krijgt via zijn- of haar smartphone inzage in alles wat BSU ook kan zien. Daarnaast geven we ook de mogelijkheid om te zien welke devices in beheer zijn en of alles in orde is. Ook heeft de gebruiker de mogelijkheid om een device ‘op afstand’ te wissen of terug te zetten naar fabrieksinstellingen. In dat laatste geval zal Windows AutoPilot het device weer volgens de vooraf bepaalde standaard inrichten.

Meer weten over
Microsoft 365 Intune?

 

Vraag dan een demo aan of neem contact op

 

Neem contact op